Kondičné Jazdy

Kondičné jazdy sú určené pre tých záujemcov, ktorí už majú vodičský preukaz, ale dlhšie nejazdili a chcú sa zdokonaliť vo vedení vozidla, získať správne návyky, precvičiť si parkovanie, jazdy v intenzívnej premávke, jazdy na diaľnici alebo si len prejsť určitú trasu, na ktorú si zatiaľ sami netrúfajú.

Odporúčaná dížka kondičnej jazdy je 90 minút, teda 2 vyučovacie hodiny (2 x 45 minút). Počet jázd je individuálny a závisí od požiadaviek klienta.

Jazdíme počas celého dňa a prispôsobíme sa Vašim časovým možnostiam.